நிறங்களும்… நிழல்களும்…

நிறங்களும்… நிழல்களும்… இன்று : மணி 10, இரவு. நண்பர்கள் hall-இல் தண்ணி அடித்துக்கொண்டிருகிறார்கள்.எனக்கு இந்த வாரம் முழுவதும் First Shift. காலை சீக்கிரம் எழவேண்டும். எந்த உருப்படியான வேலை இல்லாவிட்டாலும், காலை 6.30 மணிக்கு அலுவலகத்தில் இருக்க வேண்டும். வராத…

Continue Reading நிறங்களும்… நிழல்களும்…